VESTIN - izolační materiály s.r.o.

Materiály na odhlučnění všech zdrojů hluku

Nabídka služeb

Nabídka odhlučnění

Zabýváme se výrobou, prodejem a poradenstvím v oblasti izolačních materiálů pro snižování hluku a vibrací. Primárně se zabýváme odhlučněním místností, izolací hluku v objektech a automobilovém průmyslu.

Izolace ve stavebnictví

Pro snižování přenosu hluku mezi jednotlivými částmi stavebního objektu, odizolování zdrojů hluku od
ostatních částí objektu, zvuková izolace lehkých plášťů a střech.

Uplatní se při nové výstavbě, ale i při řešení akustických problémů ve stávající zástavbě
  • • izolace opláštění energetických zařízení, kouřovodů, vzduchovodů, ventilátorů, výměníků, odlučovačů atd.
  • • zvýšení neprůzvučnosti sádrokartonů a jiných materiálů lehkých příček, tvorba specielních sendvičů
  • • pro snižování hlučnosti v interiérech a dalšího přenosu hluku ve stavbách ( např. restaurace v bytové zástavbě)
  • • izolace strojoven výtahů, vzduchotechniky atd.
  • • izolace lehkých plášťů budov z ocelových a jiných plechů, zároveň snižuje vibrace a rezonance těchto plechů
  • • zvukové izolace střešních konstrukcí proti přenášení hluku způsobeného deštěm - např. u krytí tribun
  • • sportovních zařízení
  • • protihlukové bariéry
  • • zvukověizolační dveře a vrata

Izolace ve strojírenství

Snižování  hlučnosti strojního zařízení tak, aby dané stroj nepřekračoval hlukové limity a nezatěžoval obsluhu i okolí nadměrným hlukem.

Uplatní se při konstrukci a výrobě nových strojů, ale i při dodatečných úpravách stávajícch strojů a zařízení v provozech, kde zvyšují hlukovou zátěž
• obráběcí stroje
• textilní stroje
• tiskařské stroje
• dřevoobráběcí stroje
• stroje pro gumárenský a kožedělný průmysl
• potravinářské stroje
• kompresory a dmychadla
• hydraulické agregáty
• chladící technika
• ventilátory a další vzduchotechnická zařízení
• výtahy
• obslužné kabiny
• kogenerační jednotky a další energetická zařízení
• a řada dalších aplikací ve všech oblastech
• strojírenské výroby


Izolace v automotive průmyslu

Snižování vnější i vnitří hlučnosti dopravního prostředku. Optimalizace akustické pohody v interiéru vozidla. 

Uplatní se v prvovýrobě, opravách a renovacích včetně veteránů, tuningu i instalaci auto-hifi systémů
• osobní automobily
• nákladní a dodávkové automobily
• autobusy
• trolejbusy
• tramvaje a další kolejová vozidla
• traktory a zemědělské stroje
• stavební stroje
• manipulační a zdvihací technika